Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 28 februari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota in kennis te stellen van de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet en de consequenties hiervan.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota in kennis te stellen van de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet en de consequenties hiervan.

 3. 3.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Het gewijzigde normenkader rechtmatigheid vanaf het boekjaar 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de informatienota aan de Raad: Normenkader 2022.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Het gewijzigde normenkader rechtmatigheid vanaf het boekjaar 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de informatienota aan de Raad: Normenkader 2022.
 4. 3.3

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Te starten met een gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding voor de inkoop van Praktische Begeleiding (PB), over de periode 1 april 2023 tot 1 januari 2025.
  2. Het inkoopkader Praktische Begeleiding hiervoor vast te stellen.
  3. Gemeente Wijchen als penvoerder aan te wijzen en de bevoegdheden, zoals opgenomen in het mandaat- en volmachtsbesluit aanbesteding praktische begeleiding, te mandateren en een volmacht te verlenen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Te starten met een gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding voor de inkoop van Praktische Begeleiding (PB), over de periode 1 april 2023 tot 1 januari 2025.
  2. Het inkoopkader Praktische Begeleiding hiervoor vast te stellen.
  3. Gemeente Wijchen als penvoerder aan te wijzen en de bevoegdheden, zoals opgenomen in het mandaat- en volmachtsbesluit aanbesteding praktische begeleiding, te mandateren en een volmacht te verlenen.
 5. 3.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  - Kennis te nemen van het Leerplichtjaarverslag Druten 2021-2022
  - Het Leerplichtjaarverslag Druten 2021-2022 ter kennisname door te sturen naar de raad

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  - Kennis te nemen van het Leerplichtjaarverslag Druten 2021-2022
  - Het Leerplichtjaarverslag Druten 2021-2022 ter kennisname door te sturen naar de raad

 6. 3.5

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Een inventarisatie uit te voeren naar roeken populaties in de gemeente Druten, hiervoor eenmalig € 7.500 beschikbaar te stellen en de gemeenteraad via de perspectiefnota te informeren over deze uitzetting.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Een inventarisatie uit te voeren naar roeken populaties in de gemeente Druten, hiervoor eenmalig € 7.500 beschikbaar te stellen en de gemeenteraad via de perspectiefnota te informeren over deze uitzetting.

 7. 4
  Bespreekstukken
 8. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De collegeleden, conform de in de bijlage weergegeven voorstellen, aan te wijzen in de algemeen besturen c.q. besturen van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen;
  2. De raad voor te stellen de college- en raadsleden, conform de in de bijlage weergegeven voorstellen, aan te wijzen in de algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen en commissies.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De collegeleden, conform de in de bijlage weergegeven voorstellen, aan te wijzen in de algemeen besturen c.q. besturen van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen;
  2. De raad voor te stellen de college- en raadsleden, conform de in de bijlage weergegeven voorstellen, aan te wijzen in de algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen en commissies.
 9. 4.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met voortzetting van de financiering van de Plusbus voor minimaal de komende 5 jaar.
  2. Bij de vervanging van het materieel van de Plusbus uit te gaan van een uitbreiding van het wagenpark met één 7-persoonsauto.
  3. Bij de vervanging van het materieel uit te gaan van een volledige overgang naar elektrische voertuigen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met voortzetting van de financiering van de Plusbus voor minimaal de komende 5 jaar.
  2. Bij de vervanging van het materieel van de Plusbus uit te gaan van een uitbreiding van het wagenpark met één 7-persoonsauto.
  3. Bij de vervanging van het materieel uit te gaan van een volledige overgang naar elektrische voertuigen.
 10. 4.3

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het tijdelijk vestigen van de Voedselbank in het pand aan de Koningsweg 1
  2. Het verzoek tot opslag van hulpgoederen voor Oekraïne in het pand aan de Koningsweg 1 af te wijzen

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het tijdelijk vestigen van de Voedselbank in het pand aan de Koningsweg 1
  2. Het verzoek tot opslag van hulpgoederen voor Oekraïne in het pand aan de Koningsweg 1 af te wijzen
 11. 4.5

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief waarin DAR NV aankondigt de wekelijkse inzameling van gft-afval in juli en augustus 2023 niet te kunnen uitvoeren.
  2. De zomerinzameling voor gft-afval door DAR NV te laten vervallen.
  3. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde persbericht.
  4. De gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de brief van DAR NV.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief waarin DAR NV aankondigt de wekelijkse inzameling van gft-afval in juli en augustus 2023 niet te kunnen uitvoeren.
  2. De zomerinzameling voor gft-afval door DAR NV te laten vervallen.
  3. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde persbericht.
  4. De gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de brief van DAR NV.