Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Druten is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 17 raadsleden. Om de vier jaar wordt de samenstelling van de gemeenteraad in Druten door de kiezers bepaald.

Iedere fractie kan burgerleden voordragen die benoemd worden in een raadsvergadering. Burgerleden kunnen deelnemen aan het ronde tafelgesprek (RTG).

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters, met ondersteuning vanuit de griffie. De burgemeester is de voorzitter van het presidium.


Spoedeisende procedurele besluiten worden door de leden van het presidium genomen. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium komt ieder maand bijeen.

De auditcommissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole, zodat die efficiƫnt en doeltreffend plaatsvindt.