Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 7 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de planning- en control cyclus 2023 voor de gemeente Druten.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de planning- en control cyclus 2023 voor de gemeente Druten.

 3. 3.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de reactie op de brief van de Adviesraad Sociaal Domein Druten middels bijgevoegde brief.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de reactie op de brief van de Adviesraad Sociaal Domein Druten middels bijgevoegde brief.

 4. 3.3

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De informatienota Voortgang en vervolgproces regioprogramma Jeugd ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De informatienota Voortgang en vervolgproces regioprogramma Jeugd ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

 5. 3.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 6. 4
  Bespreekstukken
 7. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Twee mobiele jongerenontmoetingsplaatsen aan te schaffen;
  2. De mobiele jongerenontmoetingsplaatsen te realiseren in de omgeving van de Van Heemstraweg (Druten) en het Trefpuntplein (Deest); en
  3. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee MJOP’s waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voor bestrijding van vandalisme.
  4. De financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota 2023.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Twee mobiele jongerenontmoetingsplaatsen aan te schaffen;
  2. De mobiele jongerenontmoetingsplaatsen te realiseren in de omgeving van de Van Heemstraweg (Druten) en het Trefpuntplein (Deest); en
  3. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee MJOP’s waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voor bestrijding van vandalisme.
  4. De financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota 2023.
 8. 4.2

  Voorgesteld besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Bijgevoegde Informatienota Participatie en Cocreatie Kader vast te stellen en door te zetten naar de raad.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Bijgevoegde Informatienota Participatie en Cocreatie Kader vast te stellen en door te zetten naar de raad.
 9. 4.3

  Voorgesteld besluit

  Het college B&W besluit:

  1. In principe medewerking verlenen aan het omzetten van de agrarische bestemming met aanduiding voor intensieve veehouderij naar een woonbestemming met aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-statische opslag’
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief richting de initiatiefnemer.

  Besluit

  Het college B&W besluit:

  1. In principe medewerking verlenen aan het omzetten van de agrarische bestemming met aanduiding voor intensieve veehouderij naar een woonbestemming met aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-statische opslag’
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief richting de initiatiefnemer.
 10. 4.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het uitvoeringsplan voor het versterken van de werkgeversdienstverlening van WerkBedrijf en UWV vast te stellen (bijlage 1), waarmee we hen opdracht geven om te komen tot één aanspreekpunt voor werkgevers met gezamenlijke instrumenten en voorzieningen.
  2. De raad hierover te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 3).

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het uitvoeringsplan voor het versterken van de werkgeversdienstverlening van WerkBedrijf en UWV vast te stellen (bijlage 1), waarmee we hen opdracht geven om te komen tot één aanspreekpunt voor werkgevers met gezamenlijke instrumenten en voorzieningen.
  2. De raad hierover te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 3).

 11. 4.5

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met het implementeren van een CO2-Prestatieladder voor de
  WDW-organisatie.
  2. De benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen vanuit het budget
  klimaatbeleid.
  3. De gemeenteraad middels een informatienota te informeren over dit besluit.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met het implementeren van een CO2-Prestatieladder voor de
  WDW-organisatie.
  2. De benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen vanuit het budget
  klimaatbeleid.
  3. De gemeenteraad middels een informatienota te informeren over dit besluit.