Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 14 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  • Bijgaande beslisnota aan de raad voor te leggen.

  Besluit

  het college van B&W besluit:

  • Bijgaande beslisnota aan de raad voor te leggen.
 3. 3.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Het uitwegenbeleid Druten 2023 vast te stellen;
  2. Het uitwegenbeleid Druten 2023 op 1 mei 2023 in werking te laten treden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Druten;
  3. Het uitwegenbeleid Druten 2021, vastgesteld op 15 december 2020, in te trekken per 1 mei 2023.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Het uitwegenbeleid Druten 2023 vast te stellen;
  2. Het uitwegenbeleid Druten 2023 op 1 mei 2023 in werking te laten treden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Druten;
  3. Het uitwegenbeleid Druten 2021, vastgesteld op 15 december 2020, in te trekken per 1 mei 2023.
 4. 4
  Bespreekstukken
 5. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De beslisnota aan te bieden aan de gemeenteraad om te besluiten:

  1. Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 vast te stellen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De beslisnota aan te bieden aan de gemeenteraad om te besluiten:

  1. Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 vast te stellen.
 6. 4.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 7. 4.3

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak ‘Integrale aanpak Puiflijk’ (bijlage 1) waarbij we het wonen in Puiflijk toekomstbestendig maken, met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving voor de huidige- en nieuwe inwoners;
  2. Bijgevoegde beslisnota voor de raad voor behandeling door te zetten.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak ‘Integrale aanpak Puiflijk’ (bijlage 1) waarbij we het wonen in Puiflijk toekomstbestendig maken, met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving voor de huidige- en nieuwe inwoners;
  2. Bijgevoegde beslisnota voor de raad voor behandeling door te zetten.
 8. 4.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De Oude Toren restaureren voor een totaalbedrag van € 298.450 de raad bij de Perspectiefnota 2023 hiervoor een aanvullend krediet aanvragen van € 177.868.
  2. De kapitaallasten van het aanvullend krediet ad € 10.227, ingaande 2025, verwerken in de Perspectiefnota 2023;

  Besluit

  het college van B&W besluit:

  1. De Oude Toren restaureren voor een totaalbedrag van € 298.450 de raad bij de Perspectiefnota 2023 hiervoor een aanvullend krediet aanvragen van € 177.868.
  2. De kapitaallasten van het aanvullend krediet ad € 10.227, ingaande 2025, verwerken in de Perspectiefnota 2023;
 9. 4.5

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD, inclusief bijlagen) die voorafgaat aan de milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio, vast te stellen.
  2. Met de bijgevoegde informatienota de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD, inclusief bijlagen) die voorafgaat aan de milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio, vast te stellen.
  2. Met de bijgevoegde informatienota de gemeenteraad hierover te informeren.