Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 5 september 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
S.W.P.J. Sengers

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  bijgaande samenwerkingsovereenkomst ‘Bekostiging regionale subsidies aan ROC Nijmegen en Yuverta voor schoolmaatschappelijk werk, Zorg advies team (ZAT) en aan de GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen’ aan te gaan.


  De burgemeester besluit:
  de verantwoordelijk wethouder G. de Wildt te machtigen om namens haar de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen als bedoeld in artikel 3, lid 7 van de SOK.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  bijgaande samenwerkingsovereenkomst ‘Bekostiging regionale subsidies aan ROC Nijmegen en Yuverta voor schoolmaatschappelijk werk, Zorg advies team (ZAT) en aan de GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen’ aan te gaan.


  De burgemeester besluit:
  de verantwoordelijk wethouder G. de Wildt te machtigen om namens haar de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen als bedoeld in artikel 3, lid 7 van de SOK.

 3. 4
  Bespreekstukken
 4. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  bijgaande informatienota voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  bijgaande informatienota voor te leggen aan de gemeenteraad.

 5. 4.2

  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. toestemming te verlenen voor het gebruik en herbouw van de opstallen door SCP conform artikel 10.1 van de akte van vestiging van het opstalrecht;
  2. aanvrager op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:


  1. toestemming te verlenen voor het gebruik en herbouw van de opstallen door SCP conform artikel 10.1 van de akte van vestiging van het opstalrecht;
  2. aanvrager op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

 6. 4.3

  Voorgesteld besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Ten behoeve van het bestemmingsplan hogere grenswaarden vast te stellen conform bijlage 1 (geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingekomen).
  2. In te stemmen met de beslisnota met bijlagen voor de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan conform de bijlagen 2 tot en met 4.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Ten behoeve van het bestemmingsplan hogere grenswaarden vast te stellen conform bijlage 1 (geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingekomen).
  2. In te stemmen met de beslisnota met bijlagen voor de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan conform de bijlagen 2 tot en met 4.