Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 21 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met de Informatienota voor de Gemeenteraad met onderwerp LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen het verzoek aan de provincie én van de opdracht van de Provincie voor het opstellen van een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) (bijlage 2 en 3);
  3. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van een bijdrage van €3.500,- aan de WDW voor het opstellen van LOS.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met de Informatienota voor de Gemeenteraad met onderwerp LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen het verzoek aan de provincie én van de opdracht van de Provincie voor het opstellen van een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) (bijlage 2 en 3);
  3. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van een bijdrage van €3.500,- aan de WDW voor het opstellen van LOS.
 3. 4
  Bespreekstukken
 4. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit ten aanzien van de kadastrale percelen Druten, sectie D, nrs. 1267, 1268 en 1660
  1. ontheffing te verlenen van de bebouwingsplicht en het vervreemdingsverbod als bedoeld in artikel 13, lid 2 en lid 3 van de Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwgrond gemeente Druten 1995;
  2. hierbij tevens te besluiten dat de onder 1. genoemde bepalingen ook niet meer hoeven te worden opgenomen bij opvolgende vervreemdingen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit ten aanzien van de kadastrale percelen Druten, sectie D, nrs. 1267, 1268 en 1660
  1. ontheffing te verlenen van de bebouwingsplicht en het vervreemdingsverbod als bedoeld in artikel 13, lid 2 en lid 3 van de Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwgrond gemeente Druten 1995;
  2. hierbij tevens te besluiten dat de onder 1. genoemde bepalingen ook niet meer hoeven te worden opgenomen bij opvolgende vervreemdingen.

 5. 4.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste voorstellen;
  a. Voort te bouwen op het bestaande beleid rondom inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, zoals het Kindpakket, de Collectieve Aanvullende Zorgverzerzekering en hulp bieden aan inwoners met schulden om stress weg te nemen
  b. Ook in 2023 individueel maatwerk te bieden als er sprake is van energiearmoede en daarmee het individueel maatwerk dat we bieden sinds de invoering van de energietoeslag voortzetten
  c. Het instellen van een regeling huishoudelijke apparaten (‘witgoedregeling’) om inwoners met een langdurig laag inkomen financieel te ondersteunen
  d. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen te verruimen door met een tweejarige pilot aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur
  e. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door een platform armoede te realiseren, waarmee we de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag.
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. In algemene zin het huidige beleid ten aanzien van de inkomensgrenzen voor inkomensondersteunende regelingen te blijven hanteren.
  3. De structurele meerjarige consequenties van het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota 2023: voor 2024 ad €122.733,-, voor 2025 ad €106.733,- en voor 2026 ad €101.733.-
  4. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van consulent bijzondere bijstand om de extra kosten ad €13.000 ,- in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  5. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van beleidsmedewerker armoedebeleid om de extra kosten ad €35.000,- (0,4 fte, schaal 10) in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  6. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023 (bijlage 2) vast te stellen.
  7. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste voorstellen;
  a. Voort te bouwen op het bestaande beleid rondom inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, zoals het Kindpakket, de Collectieve Aanvullende Zorgverzerzekering en hulp bieden aan inwoners met schulden om stress weg te nemen
  b. Ook in 2023 individueel maatwerk te bieden als er sprake is van energiearmoede en daarmee het individueel maatwerk dat we bieden sinds de invoering van de energietoeslag voortzetten
  c. Het instellen van een regeling huishoudelijke apparaten (‘witgoedregeling’) om inwoners met een langdurig laag inkomen financieel te ondersteunen
  d. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen te verruimen door met een tweejarige pilot aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur
  e. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door een platform armoede te realiseren, waarmee we de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag.
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. In algemene zin het huidige beleid ten aanzien van de inkomensgrenzen voor inkomensondersteunende regelingen te blijven hanteren.
  3. De structurele meerjarige consequenties van het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota 2023: voor 2024 ad €122.733,-, voor 2025 ad €106.733,- en voor 2026 ad €101.733.-
  4. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van consulent bijzondere bijstand om de extra kosten ad €13.000 ,- in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  5. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van beleidsmedewerker armoedebeleid om de extra kosten ad €35.000,- (0,4 fte, schaal 10) in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  6. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023 (bijlage 2) vast te stellen.
  7. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.

 6. 4.3

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad.
  2. Deze informatienota door te sturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad.
  2. Deze informatienota door te sturen naar de gemeenteraad.

 7. 4.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het vervangen van de houten brug Van Delenshof door een stalen brug;
  2. De hiervoor reeds beschikbare gestelde incidentele middelen a € 15.000 vrij te laten vallen via de perspectiefnota 2023.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000 met een jaarlijkse kapitaalslast van € 1.633 voor het aanbrengen van de nieuwe brug en de financiële gevolgen te verwerken in de perspectiefnota 2023.
  4. In afwijking van de Nota Investeren en Afschrijven, de brug af te schrijven in 30 jaar.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het vervangen van de houten brug Van Delenshof door een stalen brug;
  2. De hiervoor reeds beschikbare gestelde incidentele middelen a € 15.000 vrij te laten vallen via de perspectiefnota 2023.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000 met een jaarlijkse kapitaalslast van € 1.633 voor het aanbrengen van de nieuwe brug en de financiële gevolgen te verwerken in de perspectiefnota 2023.
  4. In afwijking van de Nota Investeren en Afschrijven, de brug af te schrijven in 30 jaar.