Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Druten

dinsdag 7 februari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Druten, kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3
  Hamerstukken
 2. 3.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. De wijziging van artikel 6 lid 2 uit de Beleidsregels Studietoeslag gemeente Druten 2022 vast te stellen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. De wijziging van artikel 6 lid 2 uit de Beleidsregels Studietoeslag gemeente Druten 2022 vast te stellen.

 3. 4
  Bespreekstukken
 4. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  De informatienota ' beleidsaanpak thema mensenhandel' aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De informatienota ' beleidsaanpak thema mensenhandel' aan te bieden aan de gemeenteraad.

 5. 4.2

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Om het Gelders Winterfonds van € 91.538,- te bestemmen voor de ondersteuning van: a) maatschappelijke- en sportaccommodaties met € 54.923,- (60%) en
   b) het midden- en kleinbedrijf met € 36.615,- (40%);
  2. Op aanvraag van besturen van accommodaties en ondernemers in het MKB tot 1 april 2023 een noodkrediet te verstrekken, gegeven het budget onder 1;
  3. Een regeling voor te bereiden voor de verlening van energiesubsidie aan maatschappelijke en sportorganisaties.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. Om het Gelders Winterfonds van € 91.538,- te bestemmen voor de ondersteuning van: a) maatschappelijke- en sportaccommodaties met € 54.923,- (60%) en
   b) het midden- en kleinbedrijf met € 36.615,- (40%);
  2. Op aanvraag van besturen van accommodaties en ondernemers in het MKB tot 1 april 2023 een noodkrediet te verstrekken, gegeven het budget onder 1;
  3. Een regeling voor te bereiden voor de verlening van energiesubsidie aan maatschappelijke en sportorganisaties.
 6. 4.4

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Voor het kalenderjaar 2023 een subsidie van €7.421,- te verlenen aan de gemeente Nijmegen voor de inzet van:
  a. Jeugdarts en – verpleegkundigen voor 18+ leerlingen binnen ROC Nijmegen;
  b. Zorg- en adviesteam binnen ROC Nijmegen;
  c. Schoolmaatschappelijk werk via Yuverta.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  Voor het kalenderjaar 2023 een subsidie van €7.421,- te verlenen aan de gemeente Nijmegen voor de inzet van:
  a. Jeugdarts en – verpleegkundigen voor 18+ leerlingen binnen ROC Nijmegen;
  b. Zorg- en adviesteam binnen ROC Nijmegen;
  c. Schoolmaatschappelijk werk via Yuverta.

 7. 4.5

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie (REE) voor bedrijven te ondersteunen.
  2. Kennis te nemen van het voornemen om de beschikbare gelden voor het onderwerp binnen de GMR-begroting 2023 te besteden aan het programmateam van het REE.
  3. In te stemmen met het deelnemen aan de expertpool voor het REE die als taak heeft om individuele adviezen aan de bedrijven te verstrekken. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen voor 2023 van €6.297,00 ten laste van het budget Milieubeheer.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. De oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie (REE) voor bedrijven te ondersteunen.
  2. Kennis te nemen van het voornemen om de beschikbare gelden voor het onderwerp binnen de GMR-begroting 2023 te besteden aan het programmateam van het REE.
  3. In te stemmen met het deelnemen aan de expertpool voor het REE die als taak heeft om individuele adviezen aan de bedrijven te verstrekken. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen voor 2023 van €6.297,00 ten laste van het budget Milieubeheer.
 8. 4.6

  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het opstellen van het beheerplan invasieve exoten Druten voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het opstellen van het beheerplan invasieve exoten Druten voor kennisgeving aan te nemen.