Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Druten

dinsdag 7 november 2023

19:00
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
S.W.P.J. Sengers
Toelichting

Begrotingsraad
Tijdens de technische avond zijn de agendapunten voorbereid en tijdens het RTG de concept agenda vastgesteld.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op dinsdag 7 november 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.

 2. 2

  U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.

 4. 4
  DEBATSTUKKEN
 5. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen, met inbegrip van de jaarschijven 2024- 2027 van het bestedingsplan, en de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen; 
  2. De financiële effecten van het bestedingsplan 2024-2027 te verwerken in de begroting 2024 en verder via de 1e begrotingswijzing 2024. 
  3. Een bestemmingsreserve Exploitatiebegroting ter hoogte van € 5.000.000 in te stellen voor het afdekken van exploitatietekorten in de periode van het begrotingsjaar 2024 tot en met 2027; 
  4. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging van de WDW en geen zienswijze hierop uit te brengen; 
  5. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van strategische aankopen; 
  6. Het in beslispunt 3 genoemde bedrag te dekken uit de Algemene reserve.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen, met inbegrip van de jaarschijven 2024- 2027 van het bestedingsplan, en de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. De financiële effecten van het bestedingsplan 2024-2027 te verwerken in de begroting 2024 en verder via de 1e begrotingswijzing 2024.
  3. Een bestemmingsreserve Exploitatiebegroting ter hoogte van € 5.000.000 in te stellen voor het afdekken van exploitatietekorten in de periode van het begrotingsjaar 2024 tot en met 2027;
  4a. Niet in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging van de WDW.
  4b. Wel een zienswijze hierop uit te brengen en die luidt als volgt:
  De dekking van nieuwe taken/functies op te vangen binnen de bestaande budgetten en bestaande formatie.
  5. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van strategische aankopen;
  6. Het in beslispunt 3 genoemde bedrag te dekken uit de Algemene reserve.

  Amendementen Druten

  Titel
  OZB & WDW

  Toezeggingen Druten

  Titel
  Informatienota voortgang keuzes voor raad bij perspectiefnota 2024
 6. 5
  RAADSINFORMATIE
 7. 5.a
  Schriftelijke mededelingen van het college
 8. 5.a.1

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 9. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De huidige aanwijzing van de heer J.J. Rochat als plaatsvervangend griffier met ingang van 8 november te beëindigen.
  2. Mevrouw A.E.M. Randsdorp, wonende te Amsterdam, met ingang van 8 november 2023 aan te wijzen als interim griffier.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De huidige aanwijzing van de heer J.J. Rochat als plaatsvervangend griffier met ingang van 8 november te beëindigen.
  2. Mevrouw A.E.M. Randsdorp, wonende te Amsterdam, met ingang van 8 november 2023 aan te wijzen als interim griffier.

 10. 7
  Afscheid huidige interim griffier
 11. 8
  Sluiting