Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen Druten

Gemeenteraad actief betrekken

ID

79

Startdatum

16-3-2023

Agendapunt
Raad openbaar Druten 2023 (7.2. Aanpak Strategisch Kompas)
donderdag 16 maart 19:30 tot 22:40
Druten, raadzaal
Titel

Gemeenteraad actief betrekken

Status
Raadsleden
  • Rijn, M. van (Marrie)
  • Worm, G.S.B. (Gerard)
Indiener

Kernachtig Druten

Fractie(s)
  • Dorpslijst Afferden
  • Dorpslijst Horssen
  • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
  • Kernachtig Druten
Portefeuillehouder

Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)

Toelichting

beslispunt 1 te splitsen in:
1.a. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een Strategisch Kompas
1.b. De daarin geschetste rol van de gemeenteraad uit te breiden met een duale denktank (klankbordgroep), bestaande uit een vertegenwoordiging van het college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad, om het traject om te komen tot een strategisch kompas vanaf de start een gezamenlijk traject te laten zijn, waarbij de inbreng van de inwoner voldoende gehoord is;
1.c De duale denktank praat elkaar elke 4 weken bij en wisselt meningen uit over het verloop of resultaten van het proces. De rol is die van sturen op en verrijken van het proces om te komen tot een breed gedragen strategisch kompas. De denktank vervult dus geen bestuurlijke rol en neemt geen besluiten op de inhoud van het strategisch kompas.

Amendement
Behandelend team

Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies

Behandelend medewerker

Steen, van der, Linda

Stand van zaken
Datum afdoening
Deadline
Afgehandeld
Niet afgehandeld
Stemmen